Update

Het afgelopen jaar is de door gemeente en provincie gewerkt aan een nieuw onderzoek met betrekking tot de toekomst van Città Romana. De bevindingen tot dit onderzoek zijn recent gepresenteerd aan onder meer de gemeenteraad. Het onderzoek schetst drie mogelijke toekomstscenario’s voor Città Romana, waarvan er één over permanent wonen gaat en twee meer inzetten op de combinatie van recreatie met andere functies. Op de website van de gemeente is meer informatie beschikbaar.

Voor het einde van het jaar zal er een besluit genomen worden door de raad.

Persbericht gemeente Hellevoetsluis

19 februari 2020

Onderzoek naar toekomst Citta Romana

De gemeente Hellevoetsluis gaat samen met de provincie Zuid-Holland en Citta Romana onderzoek doen naar de toekomst van Citta Romana. De bedoeling is om de (on)mogelijkheden en knelpunten voor een nieuwe functie van het park in beeld te brengen, om het park toekomstbestendig te maken. De partijen gaan hierover een intentieovereenkomst met elkaar aan. 

Citta Romana heeft al langere tijd de wens om het vakantiepark om te vormen naar permanente bewoning voor senioren. Het bedrijf is namelijk van mening dat het park als vakantiepark onvoldoende toekomstmogelijkheden heeft. De gemeente heeft steeds op het standpunt gestaan dat permanente bewoning niet mogelijk en niet wenselijk is. Uit onderzoek van het ministerie van BZK en de provincie Zuid-Holland blijkt echter dat vakantieparken onder druk staan, ook op Voorne-Putten. Daarom is de gemeente met de provincie, het ministerie en Citta Romana in gesprek gegaan over de toekomstmogelijkheden van het park. Die informele gesprekken worden nu vastgelegd in een intentieovereenkomst. Daarbij wordt onderzocht of een eventuele omzetting naar permanente bewoning bijdraagt aan diverse maatschappelijke opgaven. 

Uiteraard is een toekomstbestendig verdienmodel voor Citta Romana belangrijk. Verder is belangrijk dat er een goede maatschappelijke functie is voor Hellevoetsluis en Voorne-Putten en een mogelijke bijdrage aan de woningmarkt en het toerisme. Op voorhand heeft de gemeente twee belangrijke voorwaarden gesteld, die in de intentieovereenkomst zijn opgenomen. Als uit het onderzoek blijkt dat een verandering naar permanente bewoning een optie is, dan mag dat geen enkele invloed hebben op het aantal te bouwen woningen in Hellevoetsluis. Ook mogen de toekomstige Wmo-kosten niet onevenredig toenemen. De gemeente wil niet op de uitkomsten van het onderzoek vooruitlopen; het is ook mogelijk dat het park gewoon recreatief blijft. Het onderzoek moet voor het eind van dit jaar zijn afgerond.