Update

Het afgelopen jaar is de door gemeente en provincie gewerkt aan een nieuw onderzoek met betrekking tot de toekomst van Città Romana. De bevindingen tot dit onderzoek zijn recent gepresenteerd aan onder meer de gemeenteraad. Het onderzoek schetst drie mogelijke toekomstscenario’s voor Città Romana, waarvan er één over permanent wonen gaat en twee meer inzetten op de combinatie van recreatie met andere functies. Op de website van de gemeente is meer informatie beschikbaar.

Voor het einde van het jaar zal er een besluit genomen worden door de raad.

Werkbezoek gemeente en provincie aan Città Romana

ma 6 jul 2020    •  persbericht gemeente Hellevoetsluis

Op vrijdag 3 juli brachten gedeputeerde Anne Koning van de provincie Zuid-Holland en wethouder Aart Jan Spoon van de gemeente Hellevoetsluis een werkbezoek aan Città Romana. Ook werd de intentieovereenkomst getekend, waarin de drie partijen afspreken samen te werken in een onderzoek naar de toekomst van het park.

Tijdens het werkbezoek werd gesproken over de uitdagingen waar Citta Romana mee te maken heeft. De toeristisch-recreatieve functie van het park staat onder druk en Citta Romana heeft zelf de wens om het park te transformeren naar een woongebied voor senioren.

Onderzoekspilot 
De situatie van Citta Romana staat niet op zichzelf; dit speelt op veel meer plekken in het land. Er wordt op landelijk, provinciaal en regionaal niveau nagedacht over de toekomst van bestaande vakantieparken en mogelijke omvorming van vakantieparken naar andere functies, zoals wonen. Citta Romana is daarvoor als onderzoekspilot aangewezen. De provincie, gemeente en Citta Romana onderzoeken gezamenlijk hoe het park toekomstbestendig kan worden en wat er wel en niet mogelijk is als het gaat om een andere functie van het park. Provincie en gemeente willen daarnaast ook een extern advies over de toekomstbestendigheid van recreatieparken. Daarbij worden dan ook andere organisaties op het gebied van wonen, sociaal domein en recreatie betrokken, evenals andere gemeenten uit de regio.

Eind dit jaar moet de onderzoekspilot Citta Romana zijn afgerond. Wethouder Aart Jan Spoon: “Het was goed om tijdens dit werkbezoek met drie betrokken partijen over de problematiek van vakantieparken te spreken. En belangrijk om samen te onderzoeken hoe de toekomst van het park eruit kan zien. Daarbij kijken we niet alleen naar de belangen van het park en we gaan niet uit van één scenario. Er spelen namelijk ook andere belangen mee voor Hellevoetsluis, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, ouderenzorg en de kwaliteit van het totale recreatiegebied.”

‘Permanent wonen op een vakantiepark? Dat doen wij hier al 20 jaar’

Terwijl de overheid zich buigt over de vraag of vakantiepark Citta Romana bij Hellevoetsluis permanent bewoond mag worden, gebeurt dat oogluikend al lang.

Artikel van Nadia Berkelder in AD, 22-02-20

“Mensen die er voor 2004 woonden, kregen destijds toestem­ming om hier permanent te wonen” Hans van Asch

Ze hebben een heerlijke tuin, een badkamer en slaapkamer op de begane grond en ze wonen lekker rustig. Hans en Marianne van Asch voelen zich thuis op vakantiepark Citta Romana. ,,Ik woon hier al sinds 1999″, zegt Hans. ,,Ja, dat mag. Mensen die er voor 2004 woonden, kregen destijds toestemming om hier permanent te wonen.”

De eigenaar van het park wil Citta Romana omvormen tot een dorpje voor senioren. Deze week werd bekend dat de gemeente Hellevoetsluis, de provincie en de eigenaar samen onderzoeken wat de haken en ogen zijn aan dat plan. Eind van het jaar moet duidelijk zijn wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de gemeentelijke zorgkosten en het aantal woningen dat de gemeente Hellevoetsluis mag bouwen.

De familie van Asch heeft wel zin in nieuwe buren. Hans: ,,Misschien dat het onderhoud dan wat beter wordt.” ,,En dat het wat levendiger wordt”, zegt Marianne. ,,Het wordt zo langzamerhand toch een beetje een spookstadje.” Ze zwaaien wel eens naar mensen die voorbij rijden, maar echt contact op het park hebben ze niet. ,,Vanavond is er toevallig voor de derde keer een zanger hier in de pub. We gaan voor het eerst even kijken.”

Arbeidsmigranten

Het park is al jaren niet in trek bij toeristen. Volgens eigenaar Johan Janzen zijn 70 procent van de huurders mensen die in de omgeving werken, vooral afkomstig uit het oostblok. En zelfs de arbeidsmigranten gaan tegenwoordig liever naar het naastgelegen drie jaar geleden opgeleverde Poort van Zeeland, vertelt Hans van Asch. ,,Want die huisjes zijn veel goedkoper voor de werkgevers.”

“Ik snap wel dat de eigenaar hier een senioren­dorp wil maken” Hans van Asch

Een eindje verderop in de straat brengt een buurman een vuilniszak naar buiten. Ook hij woont al twintig jaar vast op het park. Controle is er nooit geweest, zegt hij. Het huisje dat aan het zijne geschakeld zit, verhuurt hij. ,,Ik snap wel dat de eigenaar hier een seniorendorp wil maken”, zegt hij. ,,Want hij heeft zelf meer dan honderdvijftig huisjes.” De verwachting is dat de prijs van een huis op Citta Romana zal stijgen zodra permanent wonen officieel is toegestaan. Nu koop je op het park een vrijstaande woning met tuin rondom voor tweeënhalve ton. Voor dat bedrag koop je in Hellevoetsluis een rijtjeshuis.

De gemeente Hellevoetsluis heeft zich altijd verzet tegen de omvorming van het park. Maar door de woningnood en een onderzoek naar de woonwensen van senioren, verandert de gemeente langzaam van mening. De provincie Zuid-Holland maakt zich zorgen over verloedering van vakantieparken. Inmiddels is duidelijk dat in 16 procent van de vakantiehuisjes en caravans op Voorne Putten permanent wordt gewoond.

Ouderen moeten zich straks thuis voelen op Citta Romana, zegt Janzen. ,,Er komen voorzieningen. We hoorden dat biljarters in de buurt niet meer terecht konden, dus hebben we een paar biljarts gekocht. Verder moet je denken aan een kapster, een afhaalpunt van een apotheek of een fysiotherapeut.”

Inmiddels hebben ruim twaalfhonderd mensen zich gemeld bij Janzen. Al is het de vraag of iedereen zich straks een huisje op het park kan veroorloven. ,,De prijs is een kwestie van vraag en aanbod”, zegt Janzen.

Onderzoek naar permanent wonen vakantiepark bij Hellevoetsluis

Het is in de toekomst misschien toch mogelijk om permanent te wonen op vakantiepark Citta Romana bij Hellevoetsluis.

artikel van Nadia Berkelder in AD 19-02-20 

Hellevoetsluis De gemeente, de provincie Zuid-Holland en Citta Romana zelf gaan onderzoek doen naar de toekomst van het park. Permanent wonen wordt niet uitgesloten. En dat is nieuw. In het verleden heeft de gemeente Hellevoetsluis permanent bewoning op het park altijd tegengehouden.

Ouderen

De eigenaar van het vakantiepark lanceerde een paar jaar geleden het idee om van het park een woongemeenschap voor ouderen te maken. En dat plan is er nog steeds, vertelt Alex Sievers. Volgens Sievers is het park op dit moment niet meer geschikt voor de verhuur aan toeristen. Citta Romana is nu voor dertig procent bezet voor toeristen, de rest van de 263 huisjes wordt verhuurd aan mensen die in de buurt werken.

De investering die nodig is om de huisjes weer aantrekkelijk te maken is te groot, vertelt Sievers. ,,En het lijkt erop dat de gemeente nu ook ziet dat er meer waarde te halen valt uit een woonfunctie.” De gemeente wil alleen akkoord gaan met permanente bewoning als aan twee voorwaarden is voldaan: het aantal woningen dat Hellevoetsluis van de provincie mag bouwen moet gelijk blijven én de kosten voor zorg voor ouderen mogen niet toenemen. Volgens de gemeente is het mogelijk dat het park in de toekomst gewoon recreatief blijft.

“We zouden heel veel moeten investeren om het weer aantrekke­lijk te maken voor toeristen” Alex Sievers

Volgens Sievers is het vakantiepark niet meer van deze tijd. ,,We zouden heel veel moeten investeren om het weer aantrekkelijk te maken voor toeristen. En ook de zakelijke markt is ook risicovol. Op de Maasvlakte werken echt niet meer zoveel mensen. De tijd dat je huisje vanzelfsprekend vol kwam, is voorbij.” De provincie en het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn ook tot de conclusie gekomen dat vakantieparken op Voorne-Putten onder druk staan. Het onderzoek moet eind van het jaar klaar zijn. 

Persbericht gemeente Hellevoetsluis

19 februari 2020

Onderzoek naar toekomst Citta Romana

De gemeente Hellevoetsluis gaat samen met de provincie Zuid-Holland en Citta Romana onderzoek doen naar de toekomst van Citta Romana. De bedoeling is om de (on)mogelijkheden en knelpunten voor een nieuwe functie van het park in beeld te brengen, om het park toekomstbestendig te maken. De partijen gaan hierover een intentieovereenkomst met elkaar aan. 

Citta Romana heeft al langere tijd de wens om het vakantiepark om te vormen naar permanente bewoning voor senioren. Het bedrijf is namelijk van mening dat het park als vakantiepark onvoldoende toekomstmogelijkheden heeft. De gemeente heeft steeds op het standpunt gestaan dat permanente bewoning niet mogelijk en niet wenselijk is. Uit onderzoek van het ministerie van BZK en de provincie Zuid-Holland blijkt echter dat vakantieparken onder druk staan, ook op Voorne-Putten. Daarom is de gemeente met de provincie, het ministerie en Citta Romana in gesprek gegaan over de toekomstmogelijkheden van het park. Die informele gesprekken worden nu vastgelegd in een intentieovereenkomst. Daarbij wordt onderzocht of een eventuele omzetting naar permanente bewoning bijdraagt aan diverse maatschappelijke opgaven. 

Uiteraard is een toekomstbestendig verdienmodel voor Citta Romana belangrijk. Verder is belangrijk dat er een goede maatschappelijke functie is voor Hellevoetsluis en Voorne-Putten en een mogelijke bijdrage aan de woningmarkt en het toerisme. Op voorhand heeft de gemeente twee belangrijke voorwaarden gesteld, die in de intentieovereenkomst zijn opgenomen. Als uit het onderzoek blijkt dat een verandering naar permanente bewoning een optie is, dan mag dat geen enkele invloed hebben op het aantal te bouwen woningen in Hellevoetsluis. Ook mogen de toekomstige Wmo-kosten niet onevenredig toenemen. De gemeente wil niet op de uitkomsten van het onderzoek vooruitlopen; het is ook mogelijk dat het park gewoon recreatief blijft. Het onderzoek moet voor het eind van dit jaar zijn afgerond. 

Città Romana | ‘De plek om actief en ondernemend ouder te worden’

Vastgoedjournaal publiceerde een special over nieuwe woonvormen. Daarin ook aandacht voor Città Romana. Lees ons verhaal hieronder of op vastgoedjournaal.nl

Slimme oplossingen dus, zoals Johan Janzen en Alex Sievers van Città Romana in Hellevoetsluis hebben bedacht. Vastgoedjournaal is nieuwsgierig en gaat in gesprek met deze twee creatieve ondernemers. Zij zouden, simpel gezegd, een deel van het woningbestand van hun vakantiepark een permanente bestemming willen geven. Daarmee willen ze zich richten op de seniorenmarkt, omdat daar een deel van het huidige woningmarktprobleem ligt en er ook nog eens een maatschappelijke kans te benutten is. Zoals iedereen weet wonen senioren vaak in te grote huizen. Huizen die voor gezinnen gebouwd zijn en door gezinnen gewenst. Maar die senioren verhuizen pas als er een fysieke noodzaak is. En dat terwijl er toch een grote verhuisgeneigdheid bestaat onder diezelfde senioren. Als je goed nadenkt is het niet zo vreemd dat al die senioren blijven zitten: er is niet echt veel keuze anders dan een kleiner, groter, goedkoper of duurder huis, of een andere stad. Om de doorstroming een boost te geven is het van belang dat andere woonvormen voor deze groep worden gerealiseerd. Woonvormen die ondernemerschap en vitaliteit bevorderen. Zo’n buurt wil Città Romana zijn. 

De Nederlandse woningmarkt functioneert op het ogenblik voor geen meter. Nieuwkomers maken nauwelijks kans op een woning door de steeds sneller stijgende woningprijzen. Er wordt veel te weinig gebouwd om aan de vraag te voldoen. En er is veel te weinig doorstroming, waardoor de markt stagneert. Om slechts een drietal van de vele oorzaken van de huidige malheur te benoemen. Dat vraagt om creatieve oplossingen, waarmee de zaak weer in beweging wordt gebracht.

Alternatieve bestemming

‘De overheid wil steeds meer toe naar een samenleving waarin sprake is van eigen regie’

Herbestemming van vakantieparken is in Nederland niet gebruikelijk. Maar met de Actie-Agenda Vakantieparken die het Ministerie van BZK vorig jaar presenteerde (zie kadertekst, red.) is er ruimte ontstaan om flexibeler om te gaan met de problematiek die soms gekoppeld is aan vakantieparken. Johan Janzen: “Van meet af aan, sinds het begin in 1997, was de bewoning van Città Romana 30% toeristisch en, noodgedwongen, 70% zakelijk, waarbij we ons richtten op de Rotterdamse haven waar altijd veel tijdelijk personeel aan de slag was vanuit o.a. Engeland, Duitsland, België, maar ook Nederlandse bedrijven”. Alex Sievers: “Die zakelijke doelgroep is natuurlijk niet de doelgroep die je voor een vakantiepark voor ogen hebt. Bovendien zal deze doelgroep met de robotisering en automatiering afnemen. Veel liever bedienen we een groep bewoners die ook maatschappelijk voor Hellevoetsluis van belang is”.

Onderscheidend woonmilieu‘Je zou deze woningen op dit moment, in de huidige bouwsituatie met sterk gestegen prijzen, niet meer op die manier kunnen realiseren’

Het vormde voor Janzen de aanleiding om al in 2008 actief bezig te zijn met alternatieve aanwendingen van het park. En die liggen buiten het toerisme, want uit diverse onderzoeken is wel gebleken dat toerisme geen rendabele businesscase biedt. Janzen: “De concurrentie is groot en zeer divers, variërend van de opkomst van platforms als Airbnb, tot de komst van steeds meer chaletparken en de mogelijkheid om voor een paar tientjes naar goedkope, zonnige mediterrane bestemmingen te vliegen. Dus zijn we gaan kijken naar alternatieve oplossingen.” Eén daarvan was permanente bewoning. Janzen: “Città Romana heeft kwalitatief hoogwaardige woningen in een mooie parkachtige omgeving, met alle mogelijke voorzieningen voor toekomstige permanente bewoners. Ze zijn grondgebonden, gelegen aan het water en zeer betaalbaar. Veel woningen hebben een rieten kap. Hoe mooi is dat? Je zou deze woningen op dit moment, in de huidige bouwsituatie met sterk gestegen prijzen, niet meer op die manier kunnen realiseren. Als je al zou kunnen bouwen met de actuele stikstofproblematiek.” 

Community
Janzen en Sievers richten zich om meerdere redenen op de doelgroep senioren. In de eerste plaats omdat senioren een belangrijke, misschien wel cruciale, rol spelen bij de doorstroming op de woningmarkt. En ook omdat die groep vaak op zoek is een kleinere woning, omdat de kinderen het huis uit zijn. Die praktische overwegingen, kunnen worden aangevuld met misschien nog wel belangrijker argumenten op het vlak van gezondheid en participatie in de samenleving. Sievers: “Met de woningen op Città Romana bieden we deze groep niet alleen een aantrekkelijke woning, maar ook meteen een attractieve sociale omgeving. Wij realiseren ons steeds meer dat gezond leven voor een belangrijk deel wordt bepaald je netwerk, saamhorigheid, door betekenis te hebben en door samen dingen te ondernemen. Kijk hoeveel mensen vereenzamen en hun plek in de samenleving verloren zien gaan bijvoorbeeld omdat ze niet meer werken.Città Romana wil die ondernemende en vitale omgeving bieden en faciliteren. Niet op de allereerste plaats gericht op zorg, maar gewoon op het ertoe doen. Mensen kunnen hier elkaar stimuleren. Iets wat trouwens nu al gebeurt, want er wordt al van alles georganiseerd. En: de overheid wil steeds meer toe naar een samenleving waarin sprake is van eigen regie. Wij bieden hier een community waarin samenredzaamheid voorop staat en waarin er een veel minder groot beroep wordt gedaan op iets als de Wmo. En als ik even door een erg idealistische bril naar de toekomst kijk, zou je hier wellicht een Nederlandse Blue Zone kunnen creëren waarin gezondheid, een sociaal netwerk en welzijn voorop staan.”      

“Ik vind het mooi om te zien dat onze ambitie gewaardeerd wordt door onze doelgroep van jonge en actieve senioren”

Samenwerken
Janzen: “Ik vind het mooi om te zien dat onze ambitie gewaardeerd wordt door onze doelgroep van jonge en actieve senioren. In korte tijd hebben meer dan 1.100 huishoudens zich aangemeld als geïnteresseerd om hier te komen wonen. Graag willen we met de mensen die wellicht straks hier komen wonen, de gemeente en de regio samenwerken aan veel levendigheid en interactie. De woonvorm zoals wij die voor ogen hebben is daar echt ideaal voor”.

Actie-agenda vakantieparken 2018-2020 

Eind vorig jaar presenteerde de minister van binnenlandse zaken Kasja Ollongren aan de Tweede Kamer de Actie-agenda vakantieparken 2018-2020, die richting moet geven aan de beleidsinzet rondom vakantieparken. Want er moet wat gebeuren vinden alle bij de totstandkoming van het rapport betrokken partijen: gemeenten, provincies, ondernemers, maatschappelijke organisaties en het Rijk. Wat is er aan de hand? Uit onderzoeken van ZKA Leisure Consultants blijkt dat ongeveer één derde van de vakantieparken in Nederland geen gezond toeristisch toekomstperspectief heeft. Deze parken zouden moeten worden gerenoveerd, getransformeerd of gesaneerd. Eén van de mogelijkheden zou kunnen zijn om, een deel van, vakantieparken die onvoldoende toeristisch perspectief hebben, te transformeren tot een woonbestemming. Waarbij voorkomen zou moeten worden dat het vakantiepark, zoals nu nogal eens gebeurt, dienst doet als: “laatste uitwijkplaats voor mensen die op de reguliere woningmarkt niet terecht kunnen.” Zoals mensen met een urgente woonvraag die via de reguliere wegen niet 1, 2, 3 kan worden ingevuld. Maar ook mensen die vakantieparken gebruiken of misbruiken om ‘onder de radar’ te blijven. Een complex vraagstuk waarbij de gemeentelijke en provinciale overheid samen met marktpartijen zich moet inzetten om te komen tot integrale en locatie-overstijgende oplossingen die dit proces op gang kunnen brengen en versnellen.  

Senioren hebben wel oren naar Hellevoets vakantiepark Città Romana

Abdel Ilah Rubio schreef op 8 mei een tweede artikel over Città Romana. Klik hier om het artikel te lezen op ad.nl

Nu zit het vakantiepark Città Romana nog vol met buitenlandse werknemers en recreanten. Maar straks wonen hier vooral senioren, is de bedoeling. ,,Het biedt toch een stuk verbondenheid.”

Het eerste dat opvalt aan het vakantiepark in Hellevoetsluis is het vele groen en de rust. Het park ziet er netjes uit en is ruim opgezet. Veel bungalows zijn bewoond, maar de meeste huurders zijn overdag aan het werk en zie je nauwelijks. Alleen bij de receptie zitten twee Engelsen op een bank en hier en daar lopen enkele buitenlandse huurders

Het resort in Hellevoetsluis, dat bij het Haringvliet ligt, telt ruim 260 bungalows. Het gaat om vrijstaande huizen, maar ook twee-onder-een-kapwoningen. Verder zijn er hier en daar wat geschakelde woningen. De bungalows, waarvan een groot deel met rieten daken, hebben bijna allemaal een eigen tuin. Huurders of eigenaren kunnen gebruikmaken van een mooi, groot restaurant, een overdekt zwembad, sauna en allerlei andere voorzieningen.

Probleem

Ondanks de chique uitstraling en de prachtige locatie is het park slechts voor een derde gevuld met toeristen. De zakelijke markt was volgens directeur Johan Janzen al vanaf het begin (1997) de belangrijkste inkomstenbron voor de eigenaren van de woningen. ,,De toeristische markt is altijd een probleem geweest. Er zijn gewoon te veel vakantiewoningen in Nederland.” Dit probleem doet zich niet alleen voor bij Città Romana, weet hij. ,,Op een groot deel van het eiland wordt zakelijk verhuurd.”

Daarom werd al in 2008 gekeken naar andere inkomstenbronnen, zoals de health and care markt. Er werd begonnen met vakanties en zorg. Ook zijn er afspraken met Britse reisbureaus die gespecialiseerd zijn in visvakanties want het gebied is erg populair onder vissers. Maar daarmee krijg je het park niet het hele jaar gevuld. En omdat er in de toekomst minder werknemers nodig zullen zijn in de haven, gooien de eigenaren het nu over een heel andere boeg. Zij willen het vakantiepark omtoveren tot een seniorenbuurt. Città Romana is nu in gesprek hierover met het ministerie, die een landelijke proef begint met het omvormen van vakantieparken, en de gemeente.

Città Romana is perfect voor een seniorenbuurt, denkt Janzen. De sfeer en ligging is goed en de meeste huizen beschikken over een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Ook hebben ze een tuin en zijn er verscheidene voorzieningen waarvan ze gebruik kunnen maken.

Het plan is ook om meer zorgfaciliteiten te creëren. Gedacht wordt aan een ruimte voor een fysiotherapeut, een post voor de thuiszorg en wellicht zelfs een dokterspost.

Veel senioren hebben wel oren naar woningen in het vakantiepark, die momenteel tussen de 175.000 tot 250.000 euro kosten. Janzen werd na het bekend worden van de plannen overstelpt met vragen van ouderen. ,,Veel senioren wonen nu te groot, maar kunnen nergens naartoe. En dus blijven ze zitten in hun woning. Dat is niet bevorderlijk voor de doorstroming op de huizenmarkt. Wij bieden ze een aantrekkelijk alternatief. Hier zijn de woningen wat kleiner, heb je een tuin en rust.”

Hobby’s

Veel oudere mensen vinden het volgens hem ook fijn om in een buurt te zitten met leeftijdsgenoten, met min of meer dezelfde interesses of hobby’s. ,,Het geeft bovendien een veilig gevoel. Als je met z’n allen bij elkaar zit, biedt dat toch verbondenheid. Je let beter op elkaar en het geeft de mogelijkheid om voor elkaar te zorgen.”

De kans dat Città Romana kan worden omgevormd tot woonbuurt, lijkt groot. Het vakantiepark is in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken over een landelijke proef. En ook de gemeente staat er niet onwelwillend tegenover, liet ze maandag weten.

Dit vakantiepark in Hellevoetsluis wordt mogelijk omgevormd tot seniorenbuurt

Ilah Rubio schreef vandaag in het AD over ons project Citta Romana in Hellevoetsluis. Klik hier om het artikel op ad.nl te lezen.

Hellevoetsluis mag vrijwel zeker, in het kader van een landelijke proef, een luxe vakantiepark omvormen tot grote seniorenbuurt. Het gaat om het resort Città Romana, dat aan het Haringvliet ligt en 263 bungalows telt.I

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat het in gesprek is met de gemeente Hellevoetsluis en het vakantiepark.

De Vereniging van Eigenaren van Città Romana wil het park al een tijdje omtoveren tot seniorenbuurt, maar de gemeente Hellevoetsluis zag dat tot nu toe niet zitten. Daar is nu verandering in gekomen. ,,Wij staan op de nominatie om deze proef te doen”, meldt een optimistische Alex Sievers, die het hele proces begeleidt.

Markt

Het vakantiepark aan het Haringvliet kwam vorig jaar al met het nieuws naar buiten een groot deel van de huizen met rieten daken in te willen zetten voor bewoning door senioren. Volgens Sievers is er een grote markt voor zo’n seniorenbuurt in Hellevoetsluis.

Direct na de bekendmaking werd hij overstelpt met reacties van geïnteresseerde senioren. Niet alleen is het voor deze groep aantrekkelijk omdat ze er samen met leeftijdsgenoten in een natuurlijke omgeving kunnen wonen. Ook kunnen ze er gebruikmaken van allerlei voorzieningen zoals het zwembad, restaurant, de pub, centrale ontmoetingsruimtes en de winkels op het park.

,,Je hebt er makkelijker aanspraak” aldus Sievers. ,,Het is een stukje gezelligheid, daar kiezen mensen voor. Zo’n buurt is ook een oplossing voor de eenzaamheid onder ouderen en er kan sprake zijn efficiëntere zorgverlening.”

Gesprek

Volgens Sievers staat de gemeente inmiddels ook positiever tegenover het initiatief. Vooral nu Hellevoetsluis meer ruimte krijgt van de provincie om woningen te bouwen. ,,We hebben inmiddels een goed gesprek gevoerd met de wethouder. Hij ziet ook kansen.‘’

Het omvormen van Città Romana naar een ouderenbuurt heeft nóg een voordeel voor Hellevoetsluis. Zo’n nieuwe buurt voor senioren zorgt voor een grotere doorstroming op de woningmarkt.

Alex Sievers, die het gehele proces begeleidt, verwacht dat er veel woningen vrijkomen voor starters. Hellevoetsluis kent wat dat betreft, net als andere gemeenten op Voorne-Putten, een groot probleem.

Volgens hem zou het ombouwen van het vakantiepark tot woonwijk eigenlijk de beste oplossing zijn voor Città Romana. Want veel vraag naar vakantiehuisjes is er volgens hem niet. ,,We verhuren al meer dan twintig jaar 70 procent van de bungalows aan de zakelijke markt. Slechts 30 procent van het park is voor toeristen.’’ Hij ziet daar geen verandering in komen aangezien het aanbod in Hellevoetsluis de afgelopen jaren enorm is gegroeid.

Volgens een woordvoerder van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken worden op dit moment verkennende gesprekken gevoerd met meerdere partijen die interesse hebben het vakantiepark te transformeren naar woonbestemming. ,,Zo is ook gesproken met Città Romana, de gemeente en provincie.’’ Er wordt gedacht aan tien proeven in het hele land, vertelt hij.

Wethouder Aart-Jan Spoon (VVD) van Hellevoetsluis is positiever dan een half jaar geleden. ,,Het rijk en de provincie staan er nu anders in en willen kijken wat de mogelijkheden zijn. De woningbehoefte in Nederland is groter dan de woningbouwproductie. Dat maakt dat rijk en provincie openstaan voor creatieve oplossingen.

Stavaza

De afgelopen maanden lijken de ontwikkelingen rond wonen op Città Romana wat stilgevallen te zijn. Niets is echter minder waar. We hebben verschillende gesprekken gevoerd bij de gemeente Hellevoetsluis, de provincie Zuid-Holland en het Ministerie van BZK. Steeds met de insteek dat Città Romana een interessantere maatschappelijke rol zal hebben wanneer permanent wonen is toegestaan. Want de huidige situatie, met een enorm aanbod aan toeristische overnachtingsplekken in Hellevoetsluis en omgeving en een tegelijkertijd zeer beperkte vraag, biedt geen perspectief voor de toekomst.

Met permanent te bewonen woningen kan Città Romana veel mensen bedienen die graag omzien naar een nieuwe woonomgeving. Een plek waar ontmoeten centraal staat en waar je ook op hogere leeftijd mee kunt doen in de samenleving.

De gesprekken met de verschillende overheden hadden onder meer een pilot tot herbestemming als onderwerp. Vanuit het Ministerie van BZK is er actie ondernomen om enkele voorbeeldprojecten in Nederland te selecteren van vakantieparken die een andere bestemming zouden willen hebben. Città Romana is mogelijk één van de projecten die geselecteerd worden. Zo’n stap biedt ook de gemeente meer handelingsruimte, juist omdat zo’n pilot bedoeld is om nieuwe beleidskaders te ontwikkelen en om van te leren. We hopen op niet al te lange termijn op een daadwerkelijke start van de pilot.