Città Romana | ‘De plek om actief en ondernemend ouder te worden’

Vastgoedjournaal publiceerde een special over nieuwe woonvormen. Daarin ook aandacht voor Città Romana. Lees ons verhaal hieronder of op vastgoedjournaal.nl

Slimme oplossingen dus, zoals Johan Janzen en Alex Sievers van Città Romana in Hellevoetsluis hebben bedacht. Vastgoedjournaal is nieuwsgierig en gaat in gesprek met deze twee creatieve ondernemers. Zij zouden, simpel gezegd, een deel van het woningbestand van hun vakantiepark een permanente bestemming willen geven. Daarmee willen ze zich richten op de seniorenmarkt, omdat daar een deel van het huidige woningmarktprobleem ligt en er ook nog eens een maatschappelijke kans te benutten is. Zoals iedereen weet wonen senioren vaak in te grote huizen. Huizen die voor gezinnen gebouwd zijn en door gezinnen gewenst. Maar die senioren verhuizen pas als er een fysieke noodzaak is. En dat terwijl er toch een grote verhuisgeneigdheid bestaat onder diezelfde senioren. Als je goed nadenkt is het niet zo vreemd dat al die senioren blijven zitten: er is niet echt veel keuze anders dan een kleiner, groter, goedkoper of duurder huis, of een andere stad. Om de doorstroming een boost te geven is het van belang dat andere woonvormen voor deze groep worden gerealiseerd. Woonvormen die ondernemerschap en vitaliteit bevorderen. Zo’n buurt wil Città Romana zijn. 

De Nederlandse woningmarkt functioneert op het ogenblik voor geen meter. Nieuwkomers maken nauwelijks kans op een woning door de steeds sneller stijgende woningprijzen. Er wordt veel te weinig gebouwd om aan de vraag te voldoen. En er is veel te weinig doorstroming, waardoor de markt stagneert. Om slechts een drietal van de vele oorzaken van de huidige malheur te benoemen. Dat vraagt om creatieve oplossingen, waarmee de zaak weer in beweging wordt gebracht.

Alternatieve bestemming

‘De overheid wil steeds meer toe naar een samenleving waarin sprake is van eigen regie’

Herbestemming van vakantieparken is in Nederland niet gebruikelijk. Maar met de Actie-Agenda Vakantieparken die het Ministerie van BZK vorig jaar presenteerde (zie kadertekst, red.) is er ruimte ontstaan om flexibeler om te gaan met de problematiek die soms gekoppeld is aan vakantieparken. Johan Janzen: “Van meet af aan, sinds het begin in 1997, was de bewoning van Città Romana 30% toeristisch en, noodgedwongen, 70% zakelijk, waarbij we ons richtten op de Rotterdamse haven waar altijd veel tijdelijk personeel aan de slag was vanuit o.a. Engeland, Duitsland, België, maar ook Nederlandse bedrijven”. Alex Sievers: “Die zakelijke doelgroep is natuurlijk niet de doelgroep die je voor een vakantiepark voor ogen hebt. Bovendien zal deze doelgroep met de robotisering en automatiering afnemen. Veel liever bedienen we een groep bewoners die ook maatschappelijk voor Hellevoetsluis van belang is”.

Onderscheidend woonmilieu‘Je zou deze woningen op dit moment, in de huidige bouwsituatie met sterk gestegen prijzen, niet meer op die manier kunnen realiseren’

Het vormde voor Janzen de aanleiding om al in 2008 actief bezig te zijn met alternatieve aanwendingen van het park. En die liggen buiten het toerisme, want uit diverse onderzoeken is wel gebleken dat toerisme geen rendabele businesscase biedt. Janzen: “De concurrentie is groot en zeer divers, variërend van de opkomst van platforms als Airbnb, tot de komst van steeds meer chaletparken en de mogelijkheid om voor een paar tientjes naar goedkope, zonnige mediterrane bestemmingen te vliegen. Dus zijn we gaan kijken naar alternatieve oplossingen.” Eén daarvan was permanente bewoning. Janzen: “Città Romana heeft kwalitatief hoogwaardige woningen in een mooie parkachtige omgeving, met alle mogelijke voorzieningen voor toekomstige permanente bewoners. Ze zijn grondgebonden, gelegen aan het water en zeer betaalbaar. Veel woningen hebben een rieten kap. Hoe mooi is dat? Je zou deze woningen op dit moment, in de huidige bouwsituatie met sterk gestegen prijzen, niet meer op die manier kunnen realiseren. Als je al zou kunnen bouwen met de actuele stikstofproblematiek.” 

Community
Janzen en Sievers richten zich om meerdere redenen op de doelgroep senioren. In de eerste plaats omdat senioren een belangrijke, misschien wel cruciale, rol spelen bij de doorstroming op de woningmarkt. En ook omdat die groep vaak op zoek is een kleinere woning, omdat de kinderen het huis uit zijn. Die praktische overwegingen, kunnen worden aangevuld met misschien nog wel belangrijker argumenten op het vlak van gezondheid en participatie in de samenleving. Sievers: “Met de woningen op Città Romana bieden we deze groep niet alleen een aantrekkelijke woning, maar ook meteen een attractieve sociale omgeving. Wij realiseren ons steeds meer dat gezond leven voor een belangrijk deel wordt bepaald je netwerk, saamhorigheid, door betekenis te hebben en door samen dingen te ondernemen. Kijk hoeveel mensen vereenzamen en hun plek in de samenleving verloren zien gaan bijvoorbeeld omdat ze niet meer werken.Città Romana wil die ondernemende en vitale omgeving bieden en faciliteren. Niet op de allereerste plaats gericht op zorg, maar gewoon op het ertoe doen. Mensen kunnen hier elkaar stimuleren. Iets wat trouwens nu al gebeurt, want er wordt al van alles georganiseerd. En: de overheid wil steeds meer toe naar een samenleving waarin sprake is van eigen regie. Wij bieden hier een community waarin samenredzaamheid voorop staat en waarin er een veel minder groot beroep wordt gedaan op iets als de Wmo. En als ik even door een erg idealistische bril naar de toekomst kijk, zou je hier wellicht een Nederlandse Blue Zone kunnen creëren waarin gezondheid, een sociaal netwerk en welzijn voorop staan.”      

“Ik vind het mooi om te zien dat onze ambitie gewaardeerd wordt door onze doelgroep van jonge en actieve senioren”

Samenwerken
Janzen: “Ik vind het mooi om te zien dat onze ambitie gewaardeerd wordt door onze doelgroep van jonge en actieve senioren. In korte tijd hebben meer dan 1.100 huishoudens zich aangemeld als geïnteresseerd om hier te komen wonen. Graag willen we met de mensen die wellicht straks hier komen wonen, de gemeente en de regio samenwerken aan veel levendigheid en interactie. De woonvorm zoals wij die voor ogen hebben is daar echt ideaal voor”.

Actie-agenda vakantieparken 2018-2020 

Eind vorig jaar presenteerde de minister van binnenlandse zaken Kasja Ollongren aan de Tweede Kamer de Actie-agenda vakantieparken 2018-2020, die richting moet geven aan de beleidsinzet rondom vakantieparken. Want er moet wat gebeuren vinden alle bij de totstandkoming van het rapport betrokken partijen: gemeenten, provincies, ondernemers, maatschappelijke organisaties en het Rijk. Wat is er aan de hand? Uit onderzoeken van ZKA Leisure Consultants blijkt dat ongeveer één derde van de vakantieparken in Nederland geen gezond toeristisch toekomstperspectief heeft. Deze parken zouden moeten worden gerenoveerd, getransformeerd of gesaneerd. Eén van de mogelijkheden zou kunnen zijn om, een deel van, vakantieparken die onvoldoende toeristisch perspectief hebben, te transformeren tot een woonbestemming. Waarbij voorkomen zou moeten worden dat het vakantiepark, zoals nu nogal eens gebeurt, dienst doet als: “laatste uitwijkplaats voor mensen die op de reguliere woningmarkt niet terecht kunnen.” Zoals mensen met een urgente woonvraag die via de reguliere wegen niet 1, 2, 3 kan worden ingevuld. Maar ook mensen die vakantieparken gebruiken of misbruiken om ‘onder de radar’ te blijven. Een complex vraagstuk waarbij de gemeentelijke en provinciale overheid samen met marktpartijen zich moet inzetten om te komen tot integrale en locatie-overstijgende oplossingen die dit proces op gang kunnen brengen en versnellen.  

Senioren hebben wel oren naar Hellevoets vakantiepark Città Romana

Abdel Ilah Rubio schreef op 8 mei een tweede artikel over Città Romana. Klik hier om het artikel te lezen op ad.nl

Nu zit het vakantiepark Città Romana nog vol met buitenlandse werknemers en recreanten. Maar straks wonen hier vooral senioren, is de bedoeling. ,,Het biedt toch een stuk verbondenheid.”

Het eerste dat opvalt aan het vakantiepark in Hellevoetsluis is het vele groen en de rust. Het park ziet er netjes uit en is ruim opgezet. Veel bungalows zijn bewoond, maar de meeste huurders zijn overdag aan het werk en zie je nauwelijks. Alleen bij de receptie zitten twee Engelsen op een bank en hier en daar lopen enkele buitenlandse huurders

Het resort in Hellevoetsluis, dat bij het Haringvliet ligt, telt ruim 260 bungalows. Het gaat om vrijstaande huizen, maar ook twee-onder-een-kapwoningen. Verder zijn er hier en daar wat geschakelde woningen. De bungalows, waarvan een groot deel met rieten daken, hebben bijna allemaal een eigen tuin. Huurders of eigenaren kunnen gebruikmaken van een mooi, groot restaurant, een overdekt zwembad, sauna en allerlei andere voorzieningen.

Probleem

Ondanks de chique uitstraling en de prachtige locatie is het park slechts voor een derde gevuld met toeristen. De zakelijke markt was volgens directeur Johan Janzen al vanaf het begin (1997) de belangrijkste inkomstenbron voor de eigenaren van de woningen. ,,De toeristische markt is altijd een probleem geweest. Er zijn gewoon te veel vakantiewoningen in Nederland.” Dit probleem doet zich niet alleen voor bij Città Romana, weet hij. ,,Op een groot deel van het eiland wordt zakelijk verhuurd.”

Daarom werd al in 2008 gekeken naar andere inkomstenbronnen, zoals de health and care markt. Er werd begonnen met vakanties en zorg. Ook zijn er afspraken met Britse reisbureaus die gespecialiseerd zijn in visvakanties want het gebied is erg populair onder vissers. Maar daarmee krijg je het park niet het hele jaar gevuld. En omdat er in de toekomst minder werknemers nodig zullen zijn in de haven, gooien de eigenaren het nu over een heel andere boeg. Zij willen het vakantiepark omtoveren tot een seniorenbuurt. Città Romana is nu in gesprek hierover met het ministerie, die een landelijke proef begint met het omvormen van vakantieparken, en de gemeente.

Città Romana is perfect voor een seniorenbuurt, denkt Janzen. De sfeer en ligging is goed en de meeste huizen beschikken over een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Ook hebben ze een tuin en zijn er verscheidene voorzieningen waarvan ze gebruik kunnen maken.

Het plan is ook om meer zorgfaciliteiten te creëren. Gedacht wordt aan een ruimte voor een fysiotherapeut, een post voor de thuiszorg en wellicht zelfs een dokterspost.

Veel senioren hebben wel oren naar woningen in het vakantiepark, die momenteel tussen de 175.000 tot 250.000 euro kosten. Janzen werd na het bekend worden van de plannen overstelpt met vragen van ouderen. ,,Veel senioren wonen nu te groot, maar kunnen nergens naartoe. En dus blijven ze zitten in hun woning. Dat is niet bevorderlijk voor de doorstroming op de huizenmarkt. Wij bieden ze een aantrekkelijk alternatief. Hier zijn de woningen wat kleiner, heb je een tuin en rust.”

Hobby’s

Veel oudere mensen vinden het volgens hem ook fijn om in een buurt te zitten met leeftijdsgenoten, met min of meer dezelfde interesses of hobby’s. ,,Het geeft bovendien een veilig gevoel. Als je met z’n allen bij elkaar zit, biedt dat toch verbondenheid. Je let beter op elkaar en het geeft de mogelijkheid om voor elkaar te zorgen.”

De kans dat Città Romana kan worden omgevormd tot woonbuurt, lijkt groot. Het vakantiepark is in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken over een landelijke proef. En ook de gemeente staat er niet onwelwillend tegenover, liet ze maandag weten.

Dit vakantiepark in Hellevoetsluis wordt mogelijk omgevormd tot seniorenbuurt

Ilah Rubio schreef vandaag in het AD over ons project Citta Romana in Hellevoetsluis. Klik hier om het artikel op ad.nl te lezen.

Hellevoetsluis mag vrijwel zeker, in het kader van een landelijke proef, een luxe vakantiepark omvormen tot grote seniorenbuurt. Het gaat om het resort Città Romana, dat aan het Haringvliet ligt en 263 bungalows telt.I

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat het in gesprek is met de gemeente Hellevoetsluis en het vakantiepark.

De Vereniging van Eigenaren van Città Romana wil het park al een tijdje omtoveren tot seniorenbuurt, maar de gemeente Hellevoetsluis zag dat tot nu toe niet zitten. Daar is nu verandering in gekomen. ,,Wij staan op de nominatie om deze proef te doen”, meldt een optimistische Alex Sievers, die het hele proces begeleidt.

Markt

Het vakantiepark aan het Haringvliet kwam vorig jaar al met het nieuws naar buiten een groot deel van de huizen met rieten daken in te willen zetten voor bewoning door senioren. Volgens Sievers is er een grote markt voor zo’n seniorenbuurt in Hellevoetsluis.

Direct na de bekendmaking werd hij overstelpt met reacties van geïnteresseerde senioren. Niet alleen is het voor deze groep aantrekkelijk omdat ze er samen met leeftijdsgenoten in een natuurlijke omgeving kunnen wonen. Ook kunnen ze er gebruikmaken van allerlei voorzieningen zoals het zwembad, restaurant, de pub, centrale ontmoetingsruimtes en de winkels op het park.

,,Je hebt er makkelijker aanspraak” aldus Sievers. ,,Het is een stukje gezelligheid, daar kiezen mensen voor. Zo’n buurt is ook een oplossing voor de eenzaamheid onder ouderen en er kan sprake zijn efficiëntere zorgverlening.”

Gesprek

Volgens Sievers staat de gemeente inmiddels ook positiever tegenover het initiatief. Vooral nu Hellevoetsluis meer ruimte krijgt van de provincie om woningen te bouwen. ,,We hebben inmiddels een goed gesprek gevoerd met de wethouder. Hij ziet ook kansen.‘’

Het omvormen van Città Romana naar een ouderenbuurt heeft nóg een voordeel voor Hellevoetsluis. Zo’n nieuwe buurt voor senioren zorgt voor een grotere doorstroming op de woningmarkt.

Alex Sievers, die het gehele proces begeleidt, verwacht dat er veel woningen vrijkomen voor starters. Hellevoetsluis kent wat dat betreft, net als andere gemeenten op Voorne-Putten, een groot probleem.

Volgens hem zou het ombouwen van het vakantiepark tot woonwijk eigenlijk de beste oplossing zijn voor Città Romana. Want veel vraag naar vakantiehuisjes is er volgens hem niet. ,,We verhuren al meer dan twintig jaar 70 procent van de bungalows aan de zakelijke markt. Slechts 30 procent van het park is voor toeristen.’’ Hij ziet daar geen verandering in komen aangezien het aanbod in Hellevoetsluis de afgelopen jaren enorm is gegroeid.

Volgens een woordvoerder van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken worden op dit moment verkennende gesprekken gevoerd met meerdere partijen die interesse hebben het vakantiepark te transformeren naar woonbestemming. ,,Zo is ook gesproken met Città Romana, de gemeente en provincie.’’ Er wordt gedacht aan tien proeven in het hele land, vertelt hij.

Wethouder Aart-Jan Spoon (VVD) van Hellevoetsluis is positiever dan een half jaar geleden. ,,Het rijk en de provincie staan er nu anders in en willen kijken wat de mogelijkheden zijn. De woningbehoefte in Nederland is groter dan de woningbouwproductie. Dat maakt dat rijk en provincie openstaan voor creatieve oplossingen.

Stavaza

De afgelopen maanden lijken de ontwikkelingen rond wonen op Città Romana wat stilgevallen te zijn. Niets is echter minder waar. We hebben verschillende gesprekken gevoerd bij de gemeente Hellevoetsluis, de provincie Zuid-Holland en het Ministerie van BZK. Steeds met de insteek dat Città Romana een interessantere maatschappelijke rol zal hebben wanneer permanent wonen is toegestaan. Want de huidige situatie, met een enorm aanbod aan toeristische overnachtingsplekken in Hellevoetsluis en omgeving en een tegelijkertijd zeer beperkte vraag, biedt geen perspectief voor de toekomst.

Met permanent te bewonen woningen kan Città Romana veel mensen bedienen die graag omzien naar een nieuwe woonomgeving. Een plek waar ontmoeten centraal staat en waar je ook op hogere leeftijd mee kunt doen in de samenleving.

De gesprekken met de verschillende overheden hadden onder meer een pilot tot herbestemming als onderwerp. Vanuit het Ministerie van BZK is er actie ondernomen om enkele voorbeeldprojecten in Nederland te selecteren van vakantieparken die een andere bestemming zouden willen hebben. Città Romana is mogelijk één van de projecten die geselecteerd worden. Zo’n stap biedt ook de gemeente meer handelingsruimte, juist omdat zo’n pilot bedoeld is om nieuwe beleidskaders te ontwikkelen en om van te leren. We hopen op niet al te lange termijn op een daadwerkelijke start van de pilot.

Studie Bureau Stedelijke Planning

Bureau Stedelijke Planning (BSP) heeft de afgelopen maanden in opdracht van Città Romana een onderzoek verricht naar de kansen en (on)mogelijkheden van een transformatie van Città Romana. Dit om vanuit beleidsperspectieven inzichtelijk te krijgen, hoe we een eventuele herbestemming samen met de verschillende overheden het best zouden kunnen aanvliegen. De conclusies uit de studie nemen we vanzelfsprekend mee in de gesprekken die we voeren en de lijnen die we gezamenlijk uitzetten.

BSP heeft de kansen en bedreigingen gerubriceerd op het vlak van wonen en toerisme. De kansen met betrekking tot wonen:

  • Nederland kent een grote woningbouwopgave. In Hellevoetsluis is de ambitie om jaarlijks 80 tot 90 woningen te realiseren. Gezien het recente verleden lijkt dit een te ambitieuze doelstelling. Transformatie van Città Romana is een welkome aanvulling op het woningbouwprogramma om de productie in Hellevoetsluis te vergroten. 
  • Omdat er geen nieuwe woningen worden gerealiseerd bij de transformatie van Città Romana, is er geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Dit maakt dat de Ladder [beleidsinstrument, red.] niet van toepassing is op de geplande transformatie. Ook de 500 m2 extra voorzieningen blijft onder de grens voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling en is dus niet Ladderplichtig. 
  • De sterke vergrijzing op Voorne-Putten leidt tot een andere woningvraag. Doordat de woningen op Città Romana op dit moment al zeer geschikt zijn voor ouderen en er veel voorzieningen op het park zijn, is een functiewijziging naar wonen op Città Romana een eenvoudige manier om in te spelen op de veranderende woningvraag door vergrijzing. 
  • Ook de gemeente Hellevoetsluis wil meer geschikte woningen voor ouderen. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten veel woningen geschikt gemaakt worden voor ouderen. Ook hecht de gemeente waarde aan woningen waarbij ontmoeting gestimuleerd wordt. De woningen op Città Romana zijn op dit moment al geschikt voor ouderen en de voorzieningen op het park bieden veel ruimte voor ontmoeting. Transformatie speelt dus perfect in op het gemeentelijke beleid. 

BSP plaatst ook een kanttekening:

  • De betaalbaarheid van woningen voor senioren met middeninkomen is een aandachtspunt in de regio: kan Città Romana bij transformatie zich richten op deze doelgroep? 

Op het vlak van toerisme concludeert BSP dat:

  • De gemeente Hellevoetsluis wil inzetten op een groter aanbod aan verblijfsaccommodatie. Nieuwe, moderne recreatieparken zullen de toeristische positie van Città Romana nog verder onder druk zetten. Dit maakt een toekomst voor Città Romana als recreatiepark niet erg kansrijk.
  • Door de grote (vastgoed gedreven) vraag naar nieuwe recreatiewoningen, worden er nog steeds nieuwe parken ontwikkeld. Voor parken als Città Romana betekent dit dat zij snel functioneel verouderd raken en niet meer in trek zijn bij kopers van recreatiewoningen en recreanten. De woningen op Città Romana kunnen dus getransformeerd worden naar regulier wonen, zonder dat dit de toeristische positie van Hellevoetsluis en Voorne-Putten schaadt.
  • De overcapaciteit aan recreatiewoningen op Voorne-Putten leidt tot groeiende permanente bewoning. Inmiddels wordt 16% van de 6.200 recreatie-eenheden op Voorne-Putten permanent bewoond.
  • Hoewel overheden permanente bewoning in principe afwijzen, zetten zij de deur steeds meer open voor transformatie-initiatieven

Als kanttekening ziet BSP dat:

  • Het versterken van toerisme en recreatie vanuit regio en gemeente een belangrijke pijler in beleid is. Het uit de markt nemen van recreatieparken sluit hier op het eerste oog niet op aan.

Infodag

Welkom op Città Romana! Wij hebben de ambitie om ons prachtige vakantiepark in Hellevoetsluis geheel of gedeeltelijk te herbestemmen tot een woonbuurt voor 50-plussers. Op Cittá Romana staan nu 263 vakantiewoningen, mooi in het groen en vaak aan het water. De meeste vakantiewoningen zijn ongeveer 90 m2 groot en hebben een woon- en slaapkamer op de begane grond. Daarnaast is er op het park een voorzieningencentrum aanwezig met daarin onder meer een zwembad met sauna, een restaurant, een bar, een beautysalon en een massagestudio. In onze plannen voegen we hier nog andere voorzieningen aan toe. Het Haringvliet ligt op steenworp afstand en naar de stadskern van Hellevoetsluis en de Noordzee is het slechts enkele minuten fietsen. Bovendien stopt de bus voor de deur van het vakantiepark. 

Met de herbestemming van Città Romana tot een permanente woonbuurt voor senioren denken we ook een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de doorstroming. De in Hellevoetsluis vrijkomende woningen zijn aantrekkelijk voor jongeren en gezinnen met kinderen. Dat is dan weer interessant voor bedrijven die zich nieuw willen vestigen in Hellevoetsluis. Voor hun personeel is een aantrekkelijk woonmilieu van groot belang.

Op 3 november organiseerden we een eerste informatiemiddag om te vertellen over de plannen van Città Romana, om enkele modelwoningen te kunnen laten zien en om mensen de mogelijkheid te bieden om aan te haken bij het vervolgtraject. En daarnaast om alvast iets van de sfeer te laten proeven in een schilderworkshop, een wijnproeverij, een dansles en door contact te maken met andere aanwezige Hellevoetse partijen zoals de Kunstuitleen en Directzorg.

Meer dan 500 bezoekers waren aanwezig op de derde november. “Wij vonden het een geslaagde bijeenkomst, de animo was veel groter dan wij hadden verwacht” zegt de familie Kalkar. “Wij vinden het belangrijk dat aan ouderen vevraagd wat zij willen. CittàRomana biedt heel veel faciliteiten onder één dak. Dat scheelt ons reizen”..  

De redenen voor de grote belangstelling onder senioren voor wonen op Città Romana heeft twee invalshoeken, zo ondervonden  wij, in gesprek met verschillende bezoekers. Enerzijds is het de al aanwezige sfeer met bungalows in het groen, en anderzijds de mogelijkheid die Città Romana biedt om actief te zijn met leeftijdsgenoten.

In de woorden van de heer Kroos: “Wij vinden het best aantrekkelijk om in een vrijstaande woning met een landelijk uitzicht in toeristisch aantrekkelijke omgeving te wonen. Dat maakt ons zo blij, wij hebben alles wat ons rust biedt op één locatie. Wat wilt een mens nog meer! De tuin is er ook al. Ik ben een echte BBQ liefhebber. Op dat vlak zou ik graag meehelpen dingen te organiseren. Ik vind het ook heel belangrijk om de onderhoud van het park gezamenlijk aan te pakken. Samen genieten en bestrijden van eenzaamheid, dat is mijn slogan!

Ook Bets Keereweer is meer dan geïnteresseerd in een woning op Citta Romana. “Het zijn prachtige, privacy-proof woningen voor actieve senioren als wij! Wij willen graag hier wonen omdat onze huidige woning te groot is. De woningen in Città Romana hebben een tuin, zijn dicht bij het strand en alles waar wij opzoek naar zijn is aanwezig. Wij vinden dat heerlijk om met gelijkgestemde leeftijd genoten in een complex te wonen, want je begrijpt elkaars taal. Kent elkaars behoeftes. Het is een prettig gevoel dat je rustig een tv programma op de bank kunt volgen, zonder overlast te hebben van muziek van je boven of je naaste buren”.

Ze vervolgt “Wij vinden het prettig om elkaar uit de eenzaamheid te houden. Wij zijn nog energiek en met leeftijdsgenoten onderneem je eerder iets leuks, want je hebt over het algemeen een beetje hetzelfde tempo en interesses. Wat wij heerlijk vinden is het stukje natuur, de stand wandelingen die je kan doen met een gerust hart, je voelt je veilig in de omgeving van Città Romana, je houdt elkaar toch wel een beetje in de gaten, kunt hulp bieden als mensen hulpbehoevend zijn. Ik zou zo graag een groep mensen willen begeleiden met dagjes uit, hun een mooie dag bezorgen.  Ik ben op dit moment in mijn eigen wijk ook bezig om ouderen uit hun eenzaamheid te helpen, dat zou ik dolgraag in Città Romana willen voortzetten. De gemeente moet ons gunnen om in alle rust onze laatste dagen met gelijkgestemde senioren door te brengen, dat hebben wij dik verdiend”.

Veel belangstelling voor seniorenwoningen op Città Romana

Op 8 november schreef Groot Hellevoet over &Città Romana. Klik hier om het artikel te lezen op groothellevoet.nl

Hellevoetsluis – Città Romana hield afgelopen zaterdag een informatiemarkt over wonen op Città Romana. Momenteel kan dat nog niet omdat het bestemmingsplan voor het park recreatie is, maar daar wil het park verandering in brengen.

Op de informatiemarkt stonden verschillende stands om uitleg te geven over wonen op het park, buiten zijn twee modelwoningen open voor bezichtiging.

Volgens directeur Johan Janzen heeft Città Romana geen grote toekomst in de toeristische industrie. Daarom zijn ze al jaren bezig met een alternatief, een woonwijk voor senioren. Hiervoor moet de gemeente nog wel toestemming geven en dat kan volgens Janzen nog wel even duren. Om aan de gemeente te laten zien hoeveel belangstelling er is voor dit project verzamelen ze de handtekeningen van belangstellenden. Aan het einde van de dag zijn er 250 handtekeningen ontvangen.

Een kwartier voor de opening van de informatiemarkt stond er volgens Mellanie Snoeij, resort manager van Città Romana, al een grote rij voor de receptie. Veel belangstelling is er zeker. “We hebben boven de 400 aanmeldingen”, vertelt Snoeij. “We hebben de dag in tweeën moeten splitsen zodat niet iedereen in één keer zou komen.” De modelwoningen zaten ook tot de nok vol met voornamelijk senioren op zoek naar een woning. Vooral de modelwoning met een slaapkamer op de begaande grond is erg interessant voor veel bezoekers. Het is de bedoeling dat de woningen geschikt worden gemaakt voor senioren.

Dat er zo veel mensen afkomen op deze informatiemarkt is niet gek. Volgens Alex Sievers van Città Romana is er te weinig accommodatie voor ouderen. Die stelling hoor je de hele dag overal terug, zeker onder de bezoekers. Zo ook bij mevrouw Lugtenburg. Zij zoekt al een tijdje met haar man voor een nieuwe woning. “Er zijn er gewoon veel te weinig,” vertelt ze. “Als je wat ouder wordt en je kan de trappen niet meer op dan is het erg belangrijk dat je op een gegeven moment een huis hebt waar je alles gelijkvloers hebt.” Haar man knikt instemmend. “Hellevoetsluis bouwt te weinig voor de 55+ groep die er aan komt”, voegt hij toe.

Op dit moment staan er 263 woningen op Città Romana. Het idee is om een groot deel van deze woningen uiteindelijk beschikbaar te maken voor permanent wonen, met name voor senioren. Volgens Janzen zitten daar alleen maar voordelen aan. Zo zou niet alleen het park beter benut worden, maar ook de zorg efficiënter omdat veel zorgbehoevenden bij elkaar wonen. Daarnaast zou het meer kansen bieden voor starters omdat senioren van Hellevoetsluis naar Città Romana zouden verhuizen. “Wij begrijpen dat de gemeente het gebied van Città Romana als recreatiegebied wil behouden”, vertelt Janzen “Maar toerisme als markt, is een markt die er gewoon niet is.”

 

Ouderen popelen aan de poort van Città Romana

Artikel van Theo Teitsma in AD, 05-11-18, klik hier om het artikel te lezen op ad.nl

Ouderen lopen warm voor een woonresort voor senioren op vakantiepark Città Romana in Hellevoetsluis. Ze wachten op groen licht van de gemeente om er het hele jaar door te mogen wonen.

De gemeentelijke toestemming mag dan nog niet binnen zijn, Città Romana hield zaterdagmiddag voor geïnteresseerden alvast open huis. Meer dan vierhonderd mensen lieten zich informeren en rondleiden op het lommerrijke park. De bedoeling is dat het park met 263 vakantiewoningen een woonbuurt voor 55-plussers wordt.

De bijna 70-jarige Rotterdammer Leendert Boudesteijn is een van de vele bezoekers. Hij zou hier graag komen wonen. Boudesteijn vindt het een mooi gebied en Hellevoetsluis een mooi stadje. “We willen niet in een flat wonen”, geeft hij aan.

Onder de belangstellenden zijn opvallend veel Hellevoeters. ‘Hellevoetsluis telt nu weinig woningen voor senioren’, zo klinkt het keer op keer.

Alex Sievers, de man die het woonconcept voor senioren bedacht, geeft enthousiast uitleg aan het echtpaar Bernet uit Hellevoetsluis. Ze wonen in een huis met een vrij grote tuin. “We willen weer een tuin, maar dan kleiner”, vertellen ze.

Verkopen
Città Romana wil de meeste seniorenwoningen op het park, zonder erfpacht, gaan verkopen. Wellicht wordt een kleiner aandeel aan de 55-plussers verhuurd. Sievers sluit daarbij niet uit, bijvoorbeeld als de gemeente dat wil, dat een deel nog als recreatiewoningen wordt verhuurd. “Niet aan buitenlandse werknemers, maar aan toeristen”, benadrukt hij met klem.

Martinus Borneman (72) uit Hellevoetsluis heeft interesse in het plan en bekijkt de twee modelwoningen aandachtig. “De locatie en het park zijn mooi”, geeft hij aan. De faciliteiten als het zwembad en de sauna trekken hem aan. “Het park is ook bewaakt.” Hij vindt het wel een obstakel dat de woningen nu nog niet permanent mogen worden bewoond. Een woonbestemming is zelfs voor Borneman een vereiste om een huis te kopen, net als voor veel andere geïnteresseerden. Het is echter wachten op medewerking van de gemeente Hellevoetsluis en provincie. Wethouder Aart-Jan Spoon (VVD) heeft eerder aangegeven ouderen liever verspreid over de stad te zien. Hij wil de komende jaren juist meer gemengde woonwijken bouwen, met huizen voor verschillende groepen.

Seniorresort
Sievers denkt de gemeente te kunnen overtuigen en de woonbestemming voor elkaar te krijgen. Hij hoopt in ieder geval met deze drukbezochte middag het draagvlak onder de bevolking aan te tonen. Omwonende Henk de Vaal heeft geen bezwaar tegen de komst van een seniorresort in de buurt. “Ouderen maken geen herrie.”


 

Programma Informatiedag

Op 3 november willen we graag een indruk geven van hoe het wonen op Città Romana er uit zou kunnen zien. We zullen twee modelwoningen openstellen, een rondleiding over het park vormgeven, schilderworkshops organiseren, een dansles en een wijnproeverij. Daarnaast zullen verschillende partijen met wie Città Romana al samenwerkt of wil samenwerken zichzelf presenteren waaronder Letsgosport, Stichting PUSH, Directzorg, Kunstuitleen Hellevoetsluis, Zuid-Hollands Landschap, beautysalon La Fayette en massagestudio Touch of Health

Wij horen op de informatiemarkt ook graag of u, als we zouden kunnen herbestemmen, eventueel geïnteresseerd bent in de aankoop of huur van een woning. Voorinschrijving, zonder verplichtingen, behoort ook tot de mogelijkheden.

Programma
12:00-13:00 Mogelijkheid voor een smakelijke lunch
13:00-16:00 Informatiemarkt
13:15-16:00 Schilderworkshops (klik hier voor meer info en aanmelding)
16:00-18:00 Wijnproeverij (klik hier voor meer info en aanmelding)
16:30-18:00 Dansles (klik hier voor meer info en aanmelding)
vanaf 18:00 Mogelijkheid voor diner (drie gangen verrassingsmenu)

Als u gebruik wilt maken van de lunch of het diner, dan graag reserveren via sales@duinhoek.nl of 0181-3344444. Wilt u dan aangeven dat het om de aanbieding vanuit de nieuwsbrief voor de informatiemarkt op 3 november is?

Het maximum aantal deelnemers voor 3 november is inmiddels bereikt. U kunt zich nog wel aanmelden voor de wachtlijst door hier te klikken